หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP
โดย : admin
อ่าน : 527
เสาร์์ ที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
พิมพ์ 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ดร.อนุพนธ์ โสมมีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน กล่าวชื่นชมคุณครูชั้นอนุบาลและแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ที่สอบผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนพิเศษ MEP โดยมีนักเรียนโรงเรียนหนองบัววิทยายนสอบผ่าน จำนวน 11 คน
1. เด็กชายสิรธาวิน ไชยพะยวน สอบได้ลำดับที่ 3
2. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส เพ่งเจริญธรรม สอบได้ลำดับที่ 9
3. เด็กชายปุญญพัฒน์ เรียนทัพ สอบได้ลำดับที่ 11
4. เด็กหญิงพิชญาภา กฤตยานุวัฒน์ สอบได้ลำดับที่ 15
5. เด็กหญิงสวนียา ลมกาหลง สอบได้ลำดับที่ 16
6. เด็กหญิงวรัญญา ชนาวิรัตน์ สอบได้ลำดับที่ 21
7. เด็กหญิงณิชารีย์ สายขุน สอบได้ลำดับที่ 24
8. เด็กหญิงณวริณ เกตุสงกา สอบได้ลำดับที่ 26
9. เด็กหญิงบุรัสกร บุญช่วย สอบได้ลำดับที่ 28
10. เด็กหญิงทักษอร สุขสมร สอบได้ลำดับที่ 29
11. เด็กชายธีรชัย พลไกร สอบได้ลำดับที่ 30