หมวดหมู่ : ข่าวสารทั่วไป
หัวข้อ : คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๑๕ จุดเน้น
โดย : admin
อ่าน : 469
เสาร์์ ที่ 29 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
พิมพ์ 

ดร.อนุพนธ์ โสมมีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ ผอ.ศุภกิตติ์ ราชโยธี ผอ.ฉลาด นามเคน ผอ.ดร.ภาวิไล บุญทองแพง คณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาตามจุดเน้นการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ๑๕ จุดเน้น ณ ห้องประชุมบัววิทย์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน (ภาพกิจกรรม)