การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

๔ เมษายน ๒๕๖๕ ดร.อนุพนธ์ โสมมีชัย เป็นประธานในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นางสาวสมปรารถนา ภูมิพานิชย์ นางสาวประมาภรณ์ เขตวัฒนานุสรณ์ นายสหรัฐ วงค์กระจ่าง ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.มงกุฎ จำนงค์นิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามะเฟือง ดร.ภาวิไล บุญทองแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู นายสมพงษ์ พุกหน้า นางยุพาพรรณ จันทร์ศรี นางรัศมี ศรีสุธรรม ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองบัววิทยายน เป็นกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุมบัววิทย์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน