ธารน้ำใจ น.บ.ว.

30 กรกฎาคม 2564 โรงเรียนหนองบัววิทยายน นำเงินที่ได้จากธารน้ำใจของคณะครูไปจัดหาเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้ศูนย์ฮักแพงหนองหว้า เพื่อเป็นการส่งกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วย เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน