ประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน)

22 กันยายน 2564 ดร.อนุพนธ์ โสมมีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน มอบหมายให้ นายจิรวุฒิ โพธิ์สุดตา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูเข้าร่วมประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ โครงการตำรวจประสานโรงเรียน (1 ตำรวจ 1 โรงเรียน) ณ ห้องประชุมบัววิทย์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน