ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ปีการศึกษา 2566

วันที่ 20 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนหนองบัววิทยายน ได้จัดการประชุมผู้ปกครองทุกระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงรายละเอียดการดำเนินงานของโรงเรียน และให้ผู้ปกครองได้พบปะกับครูประจำชั้น