ประเมินครูผู้ช่วย

๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดร.อนุพนธ์ โสมมีชัย เป็นประธานในการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นายสหรัฐ วงค์กระจ่าง นางสาวสมปรารถนา ภูมิพานิชย์ นางสาวประมาภรณ์ เขตวัฒนานุสรณ์ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายมงกุฎ จำนงค์นิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนามะเฟือง นางภาวิไล บุญทองแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู นายสมพงษ์ พุกหน้า นางรัศมี ศรีสุธรรม และนางยุพาพรรณ จันทร์ศรี ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองบัววิทยายน เป็นกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุมบัววิทย์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน