ประเมินครู

๖ กันยายน ๒๕๖๔ ดร.อนุพนธ์ โสมมีชัย เป็นประธานในการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ขอมีวิทยฐานะหรือเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการ นายวัชรพล บรรเทาพิษ และการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย นางสาวหนึ่งฤทัย บุคคละ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายสนธิ วิริยะกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตำแย นายเนติวิศว์ ชารัมย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสุขเกษม นางรัจนา วัจนสุนทร ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนอนุบาลหนองบัวลำภู และนายสุวัฒน์ นาทันตอง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนหนองบัววิทยายน เป็นกรรมการประเมิน ณ ห้องประชุมบัววิทย์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน