พิธีมอบบ้านให้กับครอบครัวเด็กนักเรียนที่ประสบปัญหาภาวะยากลำบาก

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวลำภู เป็นประธานในพิธีมอบบ้านให้กับครอบครัวเด็กนักเรียนที่ประสบปัญหาภาวะยากลำบาก ให้กับเด็กหญิงณัฐธิดา เพลียสมุทร ณ บ้านเสาเล้า ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองหนองบัวลำภูเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 โดยมีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้อถิ่น ภาคเอกชน ร่วมมอบสิ่งของ dapibus leo.