มอบทุน กสศ. ให้แก่นักเรียน

๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ ดร.อนุพนธ์ โสมมีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน มอบทุนกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา กสศ. ให้แก่นักเรียน ณ ห้องประชุมบัววิทย์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน