มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าห้องสมุด ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมเป็นประจำ

กิจกรรมยอดนักอ่าน
18 สิงหาคม 2566 ดร.อนุพนธ์ โสมมีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน มอบรางวัลให้แก่นักเรียนที่เข้าห้องสมุด ใฝ่หาความรู้เพิ่มเติมเป็นประจำ