ลงนามทำสัญญาสร้างโดมศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนหนองบัววิทยายน

23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.อนุพนธ์ โสมมีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะผู้บริการ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสมาคมผู้ปกครองฯลงนามทำสัญญาสร้างโดมศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนหนองบัววิทยายน ทั้งนี้สืบเนื่องจากโรงเรียนหนองบัววิทยายนได้ระดมทุนเพื่อการศึกษาโดยการจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาและวิ่งเพื่อน้องหนองบัววิทยายน ได้ทุนจากการจัดงานดังกล่าวในการจัดสร้างโดมเพื่อการศึกษา ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดหาแบบแปลนในการก่อสร้างเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทำสัญญาก่อสร้างโดมเพื่อการศึกษาในวันนี้ ณ ห้องประชุมบัววิทย์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน