สรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียนและพระแม่มาลีปทุมวดีบริบาล

13 เมษายน 2565 ดร.อนุพนธ์ โสมมีชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและคณะครู ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำโรงเรียนและพระแม่มาลีปทุมวดีบริบาลหนองบัววิทยายนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวหนองบัววิทยายนยนเคารพนับถือ ในการนี้คณะครูได้รดน้ำขอพรจากผู้บริหารในโอกาสวันสงกรานต์อีกด้วย