อบรมออนไลน์ เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ACTIVE LEARNING)

27 กรกฎาคม 2564 ดร.อนุพนธ์ โสมมีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมอบรมออนไลน์ เรื่องการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (ACTIVE LEARNING) โดยคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี