อบรม Big Data ประจำปี 2564

15 กันยายน 2564 ดร.อนุพนธ์ โสมมีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาให้เป็นคลังข้อมูล (Big Data) ของโรงเรียนหนองบัววิทยายน” ณ ห้องประชุมบัววิทย์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน