เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน”บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”ประจำปีการศึกษา 2565

22 กรกฎาคม 2566 คุณครูนัฏญานันท์ มะรัตน์ คุณครูบุญญาพร ชามนตรี และคุณครูสุธิดา สุวรรณพิมพ์ เข้าร่วมพิธีรับตราพระราชทาน💐“บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย”ประจำปีการศึกษา 2565 ณ อาคาร อพวช. จ.ปทุมธานี