โรงเรียนหนองบัววิทยายนมอบกระเช้าให้กำลังใจ ร.ต.ท.ประยูร บุตรรอด

๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ดร.อนุพนธ์ โสมมีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร มอบกระเช้าให้กำลังใจ ร.ต.ท.ประยูร บุตรรอด สามีคุณครูเพียงพิศ บุตรรอด ที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ ในการนี้ได้โทรวีดีโอไลน์ถึง รตท.ประยูร เพื่อพูดคุยสอบถามอาการและกล่าวให้กำลังใจอีกด้วย