15 ส.ค. 64 พิธีวางฐานเอกฐานโทโดม

15 สิงหาคม 2564 เวลา 08.09 น. ดร.อนุพนธ์ โสมมีชัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และผู้รับเหมาทำพิธีวางฐานเอกฐานโทโดมอเนกประสงค์ศูนย์การเรียนรู้ เพื่อความเป็นศิริมงคลสร้างขวัญและกำลังใจในการเริ่มต้นการก่อสร้างโดม