คณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐิน ณ วัดถ้ำกลองเพล

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 18.30 น ดร.อนุพนธ์ โสมมีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลององค์กฐิน ณ วัดถ้ำกลองเพล ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู ในการนี้ได้ถวายปัจจัยจากคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน จำนวน 50,219 บาท 99 สตางค์ ขอผลบุญในครั้งนี้ดลบันดาลให้ทุกท่านเจริญในหน้าที่การงาน มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัยเทอญ