จัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด

วันพฤหัสบดี ที่ 27 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนหนองบัววิทยายน จัดกิจกรรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ห้องบัววิทย์ โรงเรียนหนองบัววิทยายน