ต้อนรับนายอนันต์ พันนึก ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ.

6 กุมภาพันธ์ 2565 ดร.อนุพนธ์ โสมมีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน ร่วมต้อนรับนายอนันต์ พันนึก ผอ.สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและนิติการ สพฐ. ที่ลงพื้นที่สนามสอบจังหวัดหนองบัวลำภู ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจ คณะกรรมการการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วยสังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2564 และสนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน โดยสนามสอบโรงเรียนหนองบัววิทยายน ได้เปิดห้องพิเศษสำหรับสอบผู้เข้าสอบที่มีผลการพบเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ในระหว่างดำเนินการสอบผ่านการคัดกรองของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จำนวน 1 ราย สำหรับการดำเนินการจัดสอบภาค ก และภาค ข เป็นไปด้วยความเรียบร้อย