นักเรียนโรงเรียนหนองบัววิทยายน เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิดสำหรับเด็กอายุ 5 – 11 ปี สูตรฝาสีส้ม ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

นักเรียนโรงเรียนหนองบัววิทยายน  เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิดสำหรับเด็กอายุ 5 – 11 ปี สูตรฝาสีส้ม  ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู