ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ( ในระบบออนไลน์ )

ประกาศรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565   ( ในระบบออนไลน์ )

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม – 13 มีนาคม 2565

คลิกที่นี่เพื่อกรอกใบสมัคร