ประกาศโรงเรียนหนองบัววิทยายน เรื่อง การเปิดเรียนในสถานการณ์วิกฤติการของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID 19) ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564

ประกาศโรงเรียนหนองบัววิทยายน
เรื่อง การเปิดเรียนในสถานการณ์วิกฤติการของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID 19)
ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564