ประชาสัมพันธ์การสร้างอาชีพกับกรมการจัดหางาน (ไทยมีงานทำ)

ประชาสัมพันธ์การสร้างอาชีพกับกรมการจัดหางาน (ไทยมีงานทำ) วันที่ 9 มีนาคม 2566 โรงเรียนหนองบัววิทยายนนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ไปศึกษาดูงานที่สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการเลือกประกอบอาชีพ ส่งเสริมให้ทุกคนมีงานทำ โดยประชาสัมพันธ์การสร้างอาชีพเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ไทยมีงานทำhttps://thaimengaantam.doe.go.th/