ประชาสัมพันธ์ “ไทยมีงานทำ” รวมตำแหน่งงานรัฐ-เอกชน

ประชาสัมพันธ์ “ไทยมีงานทำ” รวมตำแหน่งงานรัฐ-เอกชน
เข้าลงทะเบียนใช้งาน แพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” กรมการจัดหางาน เพื่อส่งเสริมช่องทางการมีงานทำของนักเรียน
https://smartjob.doe.go.th
หรือ สแกน QR Code และสายด่วน 1506 กด 2

ลิงก์เข้าเว็บไซต์ : https://thaimengaantam.doe.go.th/

ดาวน์โหลดเอกสาร