โครงการครู D.A.R.E.เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กแก่นักเรียน

9 สิงหาคม 2566  กิจกรรม ครู D.A.R.E ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนหนองบัววิทยายนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้ต้อนรับเจ้าหน้าที่ตำรวจ ครู D.A.R.E. “โครงการครู D.A.R.E.เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กแก่นักเรียนโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นครูให้ความรู้แก่นักเรียน เพื่อให้สามารถใช้ชีวิตได้โดยปราศจากยาเสพติดและความรุนแรง และเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างตำรวจ เด็กนักเรียนและครู  (ลิงค์ข่าวกิจกรรม)