ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนหนองบัววิทยายน ปีการศึกษา 2564

 
ชั้น/เพศ
ชาย
หญิง
รวม
ห้องเรียน
อบ.1
0
0
0
0
อบ.2
46
44
90
3
อบ.3
47
64
111
3
รวม อบ.
93
108
201
6
ป.1
95
125
220
6
ป.2
98
117
215
5
ป.3
126
109
235
5
ป.4
99
122
221
5
ป.5
104
111
215
5
ป.6
115
98
213
5
รวมประถม
637
682
1,319
0
ม.1
35
18
53
2
ม.2
38
21
59
2
ม.3
28
35
63
2
รวมมัธยมต้น
101
74
175
16
ม.4
0
0
0
0
ม.5
0
0
0
0
ม.6
0
0
0
0
ปวช.1
0
0
0
0
ปวช.2
0
0
0
0
ปวช.3
0
0
0
0
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า
0
0
0
0
รวมทั้งหมด
831
864
1,695
22
ข้อมูล ณ วันที่ 25/6/2564