ข้อมูลพื้นฐาน

รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1039760001
รหัส Smis 8 หลัก :
  39010054
รหัส Obec 6 หลัก :
  760001
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  หนองบัววิทยายน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Nongbuawittayayon School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านใหม่
ตำบล :
  หนองบัว
อำเภอ :
  เมืองหนองบัวลำภู
จังหวัด :
  หนองบัวลำภู
รหัสไปรษณีย์ :
  39000
โทรศัพท์ :
  042-312596
โทรสาร :
  042-312596,042-311180
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2456
อีเมล์ :
  buawit2456@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  เมือง 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบจ.หนองบัวบัวลำภู
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  3 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0 กม.