ดาวน์โหลดสื่อการสอน

สื่อการเรียนการสอนทุกวิชาประถม-มัธยม ป.1 – ม.3​

 • คณิตศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์
 • ภาษาไทย
 • ภาษาอังกฤษ
 • สังคมศึกษา และวัฒนธรรม
 • ประวัติศาสตร์
 • สุขพละศึกษา
 • คอมพิวเตอร์ สารสนเทศและเทคโนโลยี
 • การงานอาชีพ
 • ศิลปะ ทัศนศิลป์
 • ดนตรี นาฏศิลป์

ภาษาอังกฤษ

สังคมศึกษาและวัฒนธรรม

ประวัติศาสตร์

สุขพละศึกษา

คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี

การงานอาชีพ

ศิลปะ ทัศนศิลป์

ดนตรี นาฏศิลป์

**สื่อการสอนเหล่านี้สามารถนำไปแชร์ต่อ เพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้ให้ผู้อื่น ไม่ควรนำไปจำหน่าย!

Credit : ingaplife.com