ติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรและติดตั้งถังดับเพลิงในบริเวณโรงเรียน

4 ตุลาคม 2564 ดร.อนุพนธ์ โสมมีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน นายจิรวุฒิ โพธิ์สุดตา รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยคณะครูสุภาพบุรุษ ดำเนินการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจรในบริเวณโรงเรียน และติดตั้งถังดับเพลิงตามอาคารเรียนและอาคารประกอบ ตามโครงการโรงเรียนคุณภาพชุม ชน มาตรการด้านความปลอดภัย