ดูเกรดออนไลน์

ให้นักเรียนกรอกเลขประจำตัวประชาชน  แล้วกดปุ่มค้นหาครับ