021.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

021.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ