ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์ COVID – 19

๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ ดร.

Read more

ขอให้นักเรียนที่มีผู้ปกครองหรือญาติเดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง ให้แจ้งคุณครูประจำชั้น และให้บุตรหลานของท่านได้เรียนที่บ้าน 14 วัน

1.ขอให้นักเรียนที่มี

Read more