มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน การสอบ RT ปีการศึกษา 2565 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 คะแนนด้านการอ่านออกเสียง และการอ่านรู้เรื่องได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน

24 พฤษภาคม 2566 ดร.อ

Read more

พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเ

Read more

นักเรียนโรงเรียนหนองบัววิทยายน เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิดสำหรับเด็กอายุ 5 – 11 ปี สูตรฝาสีส้ม ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

นักเรียนโรงเรียนหนอง

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21”

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาค

Read more