พิธีลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ โรงเ

Read more

นักเรียนโรงเรียนหนองบัววิทยายน เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิดสำหรับเด็กอายุ 5 – 11 ปี สูตรฝาสีส้ม ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

นักเรียนโรงเรียนหนอง

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพในศตวรรษที่ 21”

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาค

Read more

อบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ Google Meet เรื่อง “หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ว.9) และการจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน

วันจันทร์ที่ 18 ตุลา

Read more