ประกาศโรงเรียนหนองบัววิทยายน เรื่องผลการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนห้องเรียนพิเศษ MEP และห้องเรียนพิเศษ Gifted ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565

ประกาศโรงเรียนหนองบั

Read more

ประกาศโรงเรียนหนองบัววิทยายน เรื่อง รับสมัครบุคลากรต่างชาติ เพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ จำนวน 3 อัตรา

ประกาศโรงเรียนหนองบั

Read more

นักเรียนโรงเรียนหนองบัววิทยายน เข้ารับวัคซีนป้องกันโควิดสำหรับเด็กอายุ 5 – 11 ปี สูตรฝาสีส้ม ณ โรงพยาบาลหนองบัวลำภู

นักเรียนโรงเรียนหนอง

Read more

ประกาศโรงเรียนหนองบัววิทยายน เรื่อง การเปิดเรียนในสถานการณ์วิกฤติการของโรคติดเชื้อไวรัส 2019 (COVID 19) ภาคเรียนที่ 2 ปี 2564

ประกาศโรงเรียนหนองบั

Read more