ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อนุพนธ์ โสมมีชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยายน ที่ได้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ผู้ประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564

Read more