ขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564

ดร.ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวว่า ตามที่คุรุสภาได้มีประกาศคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 ลงวันที่ 16 มีนาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้ผู้มีสิทธิเสนอผลงานส่งแบบรายงานประวัติและผลงานฯ ไปยังหน่วยคัดเลือกที่กำหนดตามประกาศฯ ภายในวันที่  21 พฤษภาคม 2564 และให้หน่วยคัดเลือกที่กำหนดตามประกาศฯ ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่สมควรได้รับรางวัลตามคุณสมบัติและจำนวนที่กำหนดในประกาศฯ ไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 นั้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)  ในปัจจุบันมีการแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางและมีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการได้มีประกาศเลื่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามวัตถุประสงค์ คณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพ จึงให้ขยายระยะเวลาการดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 ดังนี้

1. ผู้มีสิทธิเสนอผลงานด้วยตนเองหรือได้รับการเสนอชื่อ ให้เสนอแบบรายงานประวัติและผลงานฯ ไปยังหน่วยคัดเลือกตามประกาศฯ ภายในวันที่ 21 มิถุนายน 2564

2. การบันทึกข้อมูลผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ ให้บันทึกลงในระบบ “ยกย่องวิชาชีพ งานรางวัล คุรุสภา” (tepis2.ksp.or.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กรกฎาคม 2564

3. การส่งประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ พร้อมแบบรายงานประวัติและผลงานฯ ให้ส่งไปยังสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยไม่ต้องรอฟังคำคัดค้าน ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

4. การส่งรายงานการประชุมผลการคัดเลือกในจังหวัด ให้ส่งรายงานการประชุมในครั้งที่อนุมัติผล การคัดเลือกผู้ที่ผ่านการคัดเลือกรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2564 ในจังหวัด และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกฯ เป็นไฟล์ PDF มาที่อีเมล : chanida@ksp.or.th ภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2564

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *