วัคซีนครู เสียดายครูเมินฉีดวัคซีนโควิด !!! ทำเสียสิทธิรอบแรก

นายสุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ได้รับรายงานว่ามีครูและบุคนลากรทางการศึกษาได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 ไปแล้วกว่า 202,000 คน แม้ตัวเลขดังกล่าวจะเป็นจำนวนที่มากหากเทียบกับจำนวนครูและบุคคลากรทางการศึกษาทั่วประเทศที่มีอยู่ประมาณ 7 แสนคน แต่ต้องยอมรับว่าครูและบุคคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการฉีดวัคซีนส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดใหญ่ ๆ เท่านั้น เช่น กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีครูส่งรายชื่อประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนครบแล้ว 100 % ขณะที่จังหวัดนนทบุรี และ เชียงใหม่ ครูที่ลงชื่อประสงค์จะเข้ารับการฉีดวัคซีนคาดว่าจะได้รับครบภายในสัปดาห์นี้ เป็นต้น

ขณะเดียวกันจังหวัดอื่น ๆ ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนน้อย ครูก็ได้รับน้อยตามไปด้วย ดังนั้นจึงได้มอบหมายให้ นางเกศทิพย์ ศุภวานิช ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ในฐานะรองประธานศูนย์ บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงศึกษาธิการ (ศบค.ศธ.) รวบรวมรายชื่อครูและบุคคลากรทางการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนที่อยู่ในระบบ ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ส่งรายชื่อไปยัง ศบค. และผู้ว่าราชการจังหวัดต่าง ๆ เพื่อพิจารณาวางแผนช่วยเหลือให้ฉีดให้ครูและบุคคลากรทางการศึกษาต่อไป

“ต้องยอมรับว่ามีครูและบุคคลากรทางการศึกษาส่วนหนึ่งลงชื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนไว้ก่อนหน้านี้แล้ว แต่เปลี่ยนใจไม่เข้ารับการฉีดวัคซีน ทำให้คิวที่ทางจังหวัดต่าง ๆ จัดสรรไว้ให้สำหรับครูถูกเลื่อนไปแล้ว ต่อมาภายหลังเกิดเปลี่ยนใจต้องการเข้ารับการฉีดวัคซีนอีกครั้ง ทำให้ต้องต่อคิวเข้ารับการรับการฉีดวัคซีนใหม่ ยังรวมถึงครูจากโรงเรียนเอกชนในระบบที่มีการส่งรายชื่อมาเพิ่มเติมอีก

จึงต้องรวบรวมรายชื่อครูและบุคคลากรทางการศึกษาทั้งหมดส่งให้ ศบค.และ ผู้ว่าราชการจังหวัดช่วยวางแผนดำเนินการต่อไป อย่างไรก็ตาม ต้องเห็นใจจังหวัดเล็ก ๆ ที่ได้รับการจัดสรรวัคซีนไม่มากด้วย ซี่งผู้ว่าราชการจังหวัดก็พยายามจัดสรรให้อย่างเต็มที่แลัวเช่นเดียวกัน” ปลัด ศธ. กล่าว.

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *